Home » Adresar » Beogradske opštine » Opština Lazarevac

Opština Lazarevac

Lazarevac je južna beogradska opština treća po površini. Prema popisu opština ima 58 511 stanovnika. Udaljen je oko 60km od centra Beograda.

Lazarevac
Lazarevac, foto: http://lazarevac.rs

Lazarevac je veoma bitna beogradska opština jer se na njenoj teritoriji nalaze kopovi i rudarski basen Kolubara. Sam rudnik ima tri vrste uglja a to su kameni, mrki i lignit. Predstavlja glavni izvor za proizvodnju električne energije u termo elektranama.

Opština Lazarevac

Površina: 384 km²
Broj stanovnika: 58 511

Poštanski broj: 11550
Autobuske linije: 581

http://lazarevac.rs/